ทีมผู้สอนมีคุณภาพ ซึ่งแม่นยำทั้งเนื้อหาวิชาการ มีประสบการณ์สอนน้องๆมาแล้วนับหมื่นๆคน

   
  
    

   

      รับติวสอบเข้าเตรียมทหาร ,พยาบาลเหล่าทัพ,นายร้อยตำรวจหญิง เป็นบริการสอนตัวต่อตัว สามารถไปสอนได้ถึงบ้านผู้เรียน นัดวัน เวลา ที่น้องๆสะดวกได้

       ติวเข้มตัวต่อ เพิ่มความมั่นใจ กับพี่ chulonoly ที่มีประสบการณ์สอน และสามารถพาน้องๆไปสู่รั้วโรงเรียนในฝันมาแล้วนับไมถ้วน ฝึกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขัน สอนพื้นฐาน ตรงตามแนวข้อสอบ   


การสอบภาควิชาการ

มีการสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ไม่เกินหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์     คะแนนเต็ม   250  คะแนน
2. วิชาวิทยาศาสตร์     คะแนนเต็ม   250  คะแนน
3. วิชาภาษาอังกฤษ    คะแนนเต็ม   100  คะแนน 
4. วิชาภาษาไทยและสังคม   คะแนนเต็ม  100 คะแนน  

  

                                                     


ทีติววิทยาศาสตร์


                                                                                                                                                                        ทีมติวเตอร์ภาษาอังกฤษ


   กวดเข้าเตรียมทหาร  สถาบันกวดวิชาเตรียมทหาร โรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหาร  กวดวิชานายร้อย กวดเข้านายร้อย  โรงเรียนกวดวิชานายร้อย  โรงเรียนกวดวิชาทหาร  กวดวิชาทหาร กวดวิชาเตรียมทหารที่ไหนดี  ติวนายร้อย โรงเรียนติวนายร้อย  ติวสอบตำรวจ  กวดวิชาเตรียมทหาร กวดเข้าเตรียมทหาร  สถาบันกวดวิชาเตรียมทหาร โรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหาร  กวดวิชานายร้อย กวดเข้านายร้อย  โรงเรียนกวดวิชานายร้อย โรงเรียนกวดวิชาทหาร  กวดวิชาทหาร  กวดวิชาเตรียมทหารที่ไหนดี