ทีมผู้สอนมีคุณภาพ ซึ่งแม่นยำทั้งเนื้อหาวิชาการ มีประสบการณ์สอนน้องๆมาแล้วนับหมื่นๆคน

   
 

รับติวเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำทั่วไป

เตรียมความพร้อมให้น้องๆ เข้า ม.1 โรงเรียนในฝันอย่างมั่นใจ  อาทิ  โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ,สาธิตปทุมวัน,สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย,โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนชื่อดังอื่นๆ รับติวเข้าสาธิต

ติวข้อสอบโดยทีมงานสอนคุณภาพ มีประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์ เก็งแนวข้อสอบ เสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดบกพร่องของน้องๆ เน้นสอนตรงจุดกระชับเวลา ไม่เลี้ยงไข้ สอนตรง ฉับไว ทำให้สามารถติวน้องๆเข้าโรงเรียนดังมานับไม่ถ้วน
  
ติวสอบเข้า ม.1 โดยเน้นพื้นความรู้ที่แน่น ฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบ การคิดวิเคราะห์ หลักการที่สำคัญในการเตรียมตัวสอบ และการทำข้อสอบ การจับประเด็นที่สำคัญของเนื้อหา ทำให้น้องๆสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้เวลาทำข้อสอบจริงได้

น้องๆสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่เรียนได้ ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง ถูก สะดวก สบาย 


รับติวสอบเข้า ม.1

  • รับติวเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ  (5 วิชาหลัก คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม)
  • สอนตัวต่อตัว หรือสอนกลุ่ม ตามความต้องการของนักเรียน
  • เน้นการทำความใจเนื้อหาทั้งหมด และฝึกทำข้อสอบแข่งขัน เพื่อให้เกิดความเคยชิน 
  • สอนโดยติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอน มีข้อสอบมาให้น้องๆฝึกทำนับหมื่นข้อ
  • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับตามพื้นของผู้เรียน  

ผลงานการติวน้องๆเข้า ม.1
น้องบีม  สอบติด ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน)