ทีมผู้สอนมีคุณภาพ ซึ่งแม่นยำทั้งเนื้อหาวิชาการ มีประสบการณ์สอนน้องๆมาแล้วนับหมื่นๆคน

   
 
เรียน SAT MATH  สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนสด ถึงที่บ้าน  โดยพี่ๆ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ที่เคยสอบผ่านได้คะแนนสูง  และมีประสบการณ์ในการสอนอย่างมาก

เรียนSAT MATH ตัวต่อตัว สอนตามแนวข้อสอบ  สอนเทคนิคการทำข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ช่วยแก้ไขให้น้องๆสามารถทำข้อสอบได้  เริ่มติวจากพื้นฐาน จนครบทุกจุด เพิ่มคะแนนสอบ

รับติว SAT MATH
 • ติวโดยติวเตอร์จุฬา-ธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์สอน 
 • บริการสอนถึงที่บ้าน สอนสด ตัวต่อตัว
 • ติวตามแนวข้อสอบ แก้ไขจุดบกพร่องอย่างละเอียดทีละจุด จนน้องสามารถทำข้อสอบได้ถูกต้องและแม่นยำ 
  


ส่วนหนึ่งของทีมผู้สอน SAT MATHNEW SAT 2016  คืออะไร 

        เป็นการเปลี่ยนข้อสอบ SAT รูปแบบเดิม มาเป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2016   

โครงสร้างของข้อสอบ SAT ประดอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้   
 •   Critical Reading
 •   Writing
 •   Mathematics
 •   Essay

โครงสร้างใหม่ new sat จะเปลี่ยนเป็น   
 1.   Evidence - Based Reading and writing   
 •   Reding test
 •   writing and language test
     2.    Math
     3.    Eassay 

การคิดคะแนนของ NEW SAT 2016 
 1.   มี 4 ตัวเลือก แทนแบบเดิมที่มี 5 ตัวเลือก
 2.  ไม่หักคะแนนถ้าตอบผิด
 3.  คะแนนรวมสูงสุดคือ 1600 คะแนน ไม่ใช่ 2400 คะแนน เหมือนเดิม

 ในส่วนของ SAT MATH  จะมีข้อแตกต่างจากเดิมคือ 


SAT MATH รูปแบบเดิม

SAT MATH รูปแบบใหม่ 
     คะแนนเต๊ม   800 คะแนน

 •      ทดสอบความสามารถ เกี่ยวกับ artihemtic ,algebra,และ geometry 

     
     คะแนนเต็ม  800  คะแนน 

 •      ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับ artihemic,algebra และ geometry 

 •      ทดสอบความสามรถเกี่ยวกับ  triganametry  และ advanced algebra