ทีมผู้สอนมีคุณภาพ ซึ่งแม่นยำทั้งเนื้อหาวิชาการ มีประสบการณ์สอนน้องๆมาแล้วนับหมื่นๆคน

   
 
    

น้องๆที่สอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ในปีการศึกษา 2557

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"


 น้องๆที่สอบติด ม.1 

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"น้องบีม  สอบติด ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน)
"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"

นักเรียนในสถาบัน

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"


"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล"