ทีมผู้สอนมีคุณภาพ ซึ่งแม่นยำทั้งเนื้อหาวิชาการ มีประสบการณ์สอนน้องๆมาแล้วนับหมื่นๆคน

   
 

    บริการของเรา
 
 อยากเก่งจีนโดยใช้เวลาระยะสั้น โทรหาเรา 080-437-4889

        บริการรับสอนภาษาจีนกลาง เป็นบริการสอนถึงที่ (ผู้เรียนสามารถเลือก วัน เวลา และ สถานที่ๆสะดวกได้ สอนสนุก ไม่เครียด  )
       มีทุกหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-อุดมศึกษ
าและวัยทำงาน  สอนสนทนาภาษาจีน ติวสอบ Pat7 ภาษาจีน,ติวสอบ HSkระดับ 1-6

       
       ทีมติวเตอร์จุฬา คือผู้ให้บริการเรียนภาษาจีนตัวต่อตัวที่บ้าน  โดยเรียนกับผู้สอนที่จบด้านเอกภาษาจีน จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์- ศิลปศาสตร์  ธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำ ที่มีประสบการณ์ในการสอนมาไม่ตํ่ากว่า 10 ปี และมีความสารถ ในการถ่ายทอดการเรียนภาษาจีนกลางที่บ้านให้น้องๆ   ทั้งยังมีเทคนิคและมีประสบการณ์สอน ที่สามารถสรุปเนื้อหา และประเด็นสำคัญในการทำข้อสอบ ให้กระชับ รวบรัดและเข้าใจได้ง่าย ไม่รู้สึกเครียดและกดดันกับการเรียนภาษาจีน  
         ติวภาษาจีน กลุ่ม หรือเดี่ยว  แก้ไขเนื้อหาที่น้องบกพร่อง  ให้น้องมั่นใจมากขึ้น โดยเรียนภาษาจีนจากหลักการ  เน้นความเข้าใจ การฝึกฝนทักษะ ฝึกทำข้อสอบ และเทคนิคที่สำคัญต่างๆ อาทิ  การทำข้อสอบให้ถูกต้องและแมม่ยนำ เพื่อให้น้องๆนำความรู้ไปปรับใช้ได้ โดยไม่ต้องท่องจำ  มีพี่ๆไปสอนถึงที่บ้าน สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทาง 

  หลักสูตรรับสอนภาษาจีนกลาง
  • รับติวภาษาจีนทุกหลักสูตร อาทิ ติวสอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียน , ติวสอบเรียนต่อ , ติวสอบPat7 ภาษาจีน เพื่อใช้เข้ามหาวิทยาลัย , 
  • หลักสูตรภาษาจีน สำหรับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ,หรือเพื่อเตรียมเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อใช้ในการทำงานและ สอบเข้าทำงาน (สอนสดเรียนตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มย่อย ช่วยให้ผู้สอนดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และเก่งได้ในเวลาอันสั้น 
  • หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน/นักศึกษา  เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และผู้เรียนระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย เตรียมสอบวัดระดับทางภาษา เช่น PAT ภาษาจีน , สอบวัดระดับ HSK  และเรียนเพิ่มความรู้ทางภาษา  และการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีการปรับตามพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน
  • หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน , การนำไปใช้ในธุรกิจการค้า โดยสอนตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งสามารถนำปใช้ได้จริง โดยปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการในการนำไปใช้ของผู้เรียนแต่ละคน 
  • หลักสูตรภาษาจีนสำหรับองค์กรและบริษัท  เหมาะสำหรับพนักงานในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความสนใจในการเรียนภาษาจีนโดยมีการออกแบบการเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการนำไปใช้ของกลุ่มผู้เรียนในองค์กร
  • หลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาจีน HSK เป็นการสอบวัดระดับทางภาษาสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ เรียงจากง่ายไปยาก  ดังนี้ 
                       HSK  1      เป็นระดับพื้นฐาน เข้าใจคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 150 คำ 
                                         สามารถใช้ประโยคพื้นฐานในการสื่อสารระดับง่าย    
                                         ข้อสอบมีทั้งหมด 40  ข้อ  แบ่งเป็นการอ่าน  20 ข้อ  การฟัง 20 ข้อ  
                       HSK  2       เป็นระดับพื้นฐาน เข้าใจคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ  300 คำ  
                                         ข้อสอบมีทั้งหมด  60   ข้อ  แบ่งเป็นการอ่าน  35 ข้อ  การฟัง  25  ข้อ
                       HSK  3       เข้าใจคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 600 คำ สามารถสือสาร อ่าน เขียน ประโยคในชีวิตประจำวันได้ 
                                         ข้อสอบมีทั้งหมด  80   ข้อ  แบ่งเป็นการอ่าน  30  ข้อ  การฟัง 40  ข้อ   เขียน 10 ข้อ 
                       HSK  4       เข้าใจคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 1200 คำ มีความสามารถในการสื่อสารระดับดี 
                                         ข้อสอบมีทั้งหมด  100   ข้อ  แบ่งเป็นการอ่าน  40  ข้อ  การฟัง 45  ข้อ   เขียน 15 ข้อ 
                       HSK  5       เข้าใจคำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 2,500 คำ สามารถอ่าน เขียน ดูภาพยนต์ 
                                          และสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ระดับดีมาก  
                                         ข้อสอบมีทั้งหมด  100   ข้อ  แบ่งเป็นการอ่าน  45  ข้อ  การฟัง  45  ข้อ   เขียน 10 ข้อ
                       HSK  6       เข้าในคำศัพท์ภาษาประมาณ 5,000 คำ  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารได้ระดับดีมาก 
                                         ข้อสอบมีทั้งหมด  101  ข้อ  แบ่งเป็นการอ่าน  50 ข้อ  การฟัง  50   ข้อ   เขียน 1 ข้อ
                            
  ข้อดีของการเรียนภาษาจีนกับเรา
  1. ช่วยให้ผู้เรียนไม่ต้องลำบากในการเดินทาง เรามีบริการไปสอนให้ถึงที่บ้านหรือที่ทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสะดวกสบาย (ให้ผู้เรียน กำหนด สถานที่วันเวลา ทางเราไปสอนถึงที่ค่ะ )
  2. การสอนภาษาจีนตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยนั้น ทำให้ผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึงและทราบถึงจุดอ่อนของผู้เรียน ทำให้เราสามารถเข้าไปแก้ไข และปูพื้นฐานภาษาจีนให้ผู้เรียนเก่งได้ในเวลาอันสั้น 
  3. ครูสอนภาษาจีนของทางเรานั้น หลายท่านเรียนจบจากประเทศจีน หรือจบด้านเอกภาษาจีนโดยตรง  บางท่านได้ HSK ระดับ6  ซึ่งถือว่าสูงสุดแล้วในเกณการวัดระดับภาษาจีน ทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ด้านภาษาจีนจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆ
  4. สามารถสอนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เรียนต้องการ เช่นเพื่อใช้ในการทำงาน หรือเพื่อเรียนต่อ โดยพี่ๆคนสอนที่มีประสบการณ์โดยตรง
(ขอขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้กับพวกเราสอนภาษาจีนให้บุตรหลานท่าน สอบถามโทร 080-437-4889ส่วนหนึ่งของทีมที่รับสอนภาษาจีนกลาง


         

                  
                                                                                                                                                  
                     
 


                                                                                                                                                               
                                               
  
 


ภาพความประทับใจ ที่มีต่อน้องๆในสถาบัน

                                                                                                                                                                                                                         
น้องไนท์

ติวภาษาจีนก่อนเข้า ป.1

 " ทีแรกน้องง่วงเพราะคิวสอนอยู่ช่วงเย็น เหล่าซือชอบมีเกมส์ภาษาจีนมาให้เล่น น้องก็ตาสว่างเลย ได้คำศัพท์ ได้ประโยคสนทนาเยอะเลยคะ "
คุณนุ้ย คุณแม่

                                                                               น้องเมย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

"เข้าหัวเฉียวเอกจีน เรียนไม่รู้เรื่องเลย ให้ครูพี่เดลสอน มีทั้งลงรายละเอียดตามบทเรียน และมีเนื้อหาอื่นมาเสริมให้ด้วย เรียนจีนได้เพราะพี่จิงๆ ชอบเวลาพี่อธิบาย ยกตัวอย่างตลกๆ ไม่เครียด เรียนเป็นกลุ่มมีให้คิดบทสนทนา ทีแรกว่าจะย้ายเอกกัน บางคนก็บอกจะย้ายคณะ แต่เปลี่ยนใจกลับมาเรียนจีนเพราะพี่เลยเนี่ย"

 

                                                     
  น้องกุ้ยอิง มหาวิทยาลยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

" พี่อะเดล ช่วยสอนสิ่งที่เหล่าซือสอนแล้วไม่เข้าใจ จนรู้เรื่อง แถมสอบได้ แล้วยังแนะนำสิ่งดีๆให้น้องอีกตะหาก อิงให้พี่เดลติวสอบ HSK 5 ให้ ถึงตอนนั้นพี่เค้าอยู่ ม.3 แต่สอบได้ HSK ระดับ 5 แล้ว ครูฮือฮากันทั้งโรงเรียนเลย พอให้พี่เตรียมสอบให้ อิงก็ท่องศัพท์ ยากๆ เยอะมาก แต่ก็พยายามทำตามที่พี่บอก สุดท้ายก็ได้ใบรับรอง ระดับ 5 มาสมใจอยาก  ทุกวันนี้นัดเจอกัน ทานข้าว สนิทเพมือนพี่แท้ๆเลย "

 

   พี่โบว์  เจ้าของธุรกิจเหล็กเส้น
 
" ต้องไปงานต่างประเทศบ่อย เลยต้องใช้ภาษาจีน มีเพื่อนแนะนำน้องคนนี้มา น้องเป็นคนเรียบร้อย น่ารักมาก แต่เวลาสอนแอบเข้มงวดนิดนึง เพราะเราไม่ค่อยมีเวลาทวน แถมโดดบ่อยน้องเลยสอนต่อเรื่องอื่นไม่ได้ แต่เรียนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง แล้วโดดบ่อย เรายังพอฟัง พูดรู้เรื่อง ใจจริงอยากมีเวลาเรียนด้วยเยอะๆ เพราะสอนค่อยเป็นค่อยไป ทบทวนจนกว่าจะเข้าใจ ไม่งงคะ "

 


  
น้องดาว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"พี่สอนแบบแตกฉานมาก ละเอียดมากเลย ส่วนตัวเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนมาก่อน  ก็ให้พี่เดลสอนตลอด ตอนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ให้พี่ช่วยติว ช่วยเน้นข้อสอบ คือหนูว่าถ้าเรียนแล้วตั้งใจทบทวนไปด้วย จากไม่มีคว่มรู้อะไรเลย พี่เข้าสอนจนดูหนัง สื่อสารกับคนจีนรู้เรื่องเลยคะ"

 


 น้องกุ้ยเจิน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

" เจินเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเก่าพี่อะเดลด้วยคะ สนิทกันมาก มีโอกาศเรียนกับพี่อะเดล ตอนเตรียมสอบ YAT 4 พี่ลงสอบแข่งขันกับเจินด้วย สรุปเจินได้คะแนนเต็มเลย  ได้รางวัลไปเที่ยวจีนฟรีด้วย แต่พี่อะเดลสละสิทธิ์ เพราะติดงาน  ส่วนตัวเจินเรียนกับพี่อะเล ค่อนข้างงอแงกับพี่เค้าเพราะไม่ชอบเรียน แต่พี่สาวบังคับให้เรียน เพราะที่บ้านพูดจีนหมดเลย แม้คะแนนวิชาภาษาจีน กับอังกฤษ เจินห่วยมาก แต่พี่ชายคนนี้ก็เคี่ยวเข็ญจนได้ ขอบคุณพี่อะเดลมากคะ "

 


                                                                                                                                              
  พี่ต่อ วิศวกรโยธา ดูแลโครงการสร้างรถไฟฟ้า
 

" ก่อนหน้านี้เคยเรียนกับครูสอนภาษาจีนที่อื่นมาบ้าง แต่พอรู้จักกับอะเดล ตอนเข้าสัมมนาโครงการธุรกิจโลจิสติก เลยขอให้ช่วยสอนจีน ไว้สนทนาติดต่อกับชาวจีน เผื่อมีโครงการอะไรในอนาคต จะได้ติดต่อสื่อสารได้ แต่เดลสอนเข้าใจง่าย จดๆจำๆไปฝึกใช้ ไปฝึกพูดกับเพื่อนคนจีน ที่แต่ก่อนใช้ภาษาอังกฤษ ก็คุยกันได้จริงๆ ไม่นานก็เริ่มอยากเรียนเขียน ก็ไว้ใจให้เดลสอนให้ ตอนนีสบาย สื่อสารกับคนจีนในชีวิตประจำวันได้ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เลย " 

 

บริการสอนภาษาจีนโดยทีมงานสอนที่มีประสบการ์มากกว่า5ปี หากท่านต้องการคำปรึกษาด้านภาษาจีนติดต่อ โทร 080-437-4889